برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود

برگزاری مناقصه بین المللی خرید 2 محموله کود کلرور پتاسیم گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز مناقصه عمومی یک مرحله ای بین المللی خرید 2 محموله 35 هزار تن متریک کود کلرور پتاسیم گرانوله فله راس ساعت 14 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد در دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید