جلسه کمیته بهداشت و ایمنی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش رابط روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک،

جلسه ای با حضور مدیریت مجتمع و پزشک و سایر اعضاء کمیته در دفتر مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک در روز سه شنبه 4 تیر1398 بمنظور بررسی و پیگیری نواقص و مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید