تصویب قانون حفاظت از خاک در مجلس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی از تصویب قانون حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی خبرداد

وی ادامه داد در حال حاضر مهم ترین مساله در کشاورزی خاک است که براساس اهمیت موضوع خاک ، قانون حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لازم به ذکر است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین کودهای پرمصرف موردنیاز تغذیه گیاهی نقش قابل توجهی در تقویت خاک های زراعی جهت پایداری کشت محصولات زراعی باغی ایفاد نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید