اهمیت آموزش در توانمندسازی نیروی انسانی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اهمیت جایگاه بسیار مهم آموزش و انتقال مفاهیم جدید در توانمندسازی نیروی استانی خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این مطلب گفت: در همین راستا برای سال 98 به حول و قوه الهی اجرای 30 برنامه آموشی ویژه کارکنان و کارگزاران و بهره برداران پیش بینی شده است که امیدواریم تا پایان سال همه آنها را محقق نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید