بازدید از کارگزاران در شهرستان سیمرغ استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید دوره ای از کارگزاران تحت پوشش در شهرستان سیمرغ این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این بازدید ها علاوه بر بررسی چگونگی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در شهرستان سیمرغ توسط کارگزاران تحت پوشش انواع کودهای در دست توزیع وهمچنین قیمت فروش آنها و چگونگی توزیع آنها در بین کشاورزان تحت پوشش و موجودی کودهای داخل انبار کارگزاران مورد رصد و پایش قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید