کارگزاران فعال حمایت می شوند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمایت جدی و همه جانبه از کارگزاران فعال تحت پوشش خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر کارگزاران به عنوان بازو اجرایی و خط مقدم عرضه خدمات نهاده ای به کشاورزان استان مازندران به شمار می روند بنابراین از کارگزاران که در زمینه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی از فعالیت برتر برخوردار بوده و براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شرکت تمامی وظایف خود را انجام داده و موازین قانونی را رعایت نمایند حمایت جدی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید