دیدار ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مدیریتهای تابعه با استاندار محترم استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، در تاریخ 28/03/98 روز سه شنبه راس ساعت 18 ، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و مدیران تابعه با استاندار محترم استان دیدار نمودند. لازم به ذکر است که در دیدار مزبور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان هم حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید