جلسه توسعه سطح زیر کشت دانه های روغنی کلزا در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز یکشنبه مورخ 2/4/98 جلسه اي تحت عنوان توسعه سطح زير كشت دانه هاي روغني كلزا در سال زراعي 98 ـ 99 با حضور مهندس قره باغي مدير جهاد كــشاورزي شهرستان تبريز ، تشكل هاي بخش كشاورزي ، كارشناسان و كشاورزان پيشرو در كاشت كلزا و مهندس باقريان مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزي در محل مديريت جهاد کشاورزی شهرستان تبريز برگزار گرديد .

در این جلسه ابتدا مهندس قره باغي ضمن خوش آمد گويي به حاضران در جلسه به برنامه ريزي لازم جهت افزايش سطح زير كشت كلزا در استان به 5000 هكتار اشاره و بیان نمود هدف از كاشت كلزا، برقراري تناوب زارعي مناسب با گندم و جو و از سوي ديگر محصولي كم آب بر بوده كه با توجه به كمبود آب در حوضه آبرو درياچه اروميه ميتواند جايگزين مناسبي باشد و موجب كاهش وابستگي به واردات روغن  و نهاده هاي دامي میگردد .

سپس مهندس باقريان  ضمن اعلام آمادگی کامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تامين وتوزيع بموقع كود مورد نياز جهت كشت كلزا، به کارگزاران شهرستان تاکید کرد، قبل از فصل كشت نسبت به تامین و ذخیره سازی کودهای مورد نیاز کشاورزان اقدام نمایند. ایشان در راستای حمایت از کشاورزان و بهره برداران، نظارت بر روند توزيع كود براساس سطح زيركشت و ليست هاي مراكز خدمات جهاد كشاورزي را در سرلوحه اولویت های این شرکت بیان کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید