گزارش عملكرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي،  گزارش عملكرد  این مدیریت در خرداد ماه سالجاری به شرکت ذیل اعلام می گردد:

اموركود :

1 ) فروش مقدار7232 تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

ضمناًچنانچه حواله های صادره این استان بموقع از مبادی وپتروشیمی ها حمل می گردید مقدار فروش بیش از میزان مذکور می شد .

2 )  بازديد  به تعداد  16مورد از انبار كارگزاران استان و تكميل صورتجلسه مربوطه  و ارسال آن به مديريت محترم بازرسي و حسابرسي شركت

3 ) انعقاد قرارداد با كارگزاران به تعداد 6 مورد و ارسال به دفتر مركزي همراه با ضمانت نامه هاي بانكي

4) حضور فعال نماينده اين مديريت دراكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد  ( 16كارگزار )

5 ) كيسه گيري مقدار 925 تن كود فله  در انبار سازماني و توزيع بين كارگزاران

6 ) بازديد از كارخانه گلسان بافت تبریز، به تعداد 2 مورد  با حضور معاونت فني توليدي و كارشناس شركت از كيسه گوني هاي توليد شده سوپرفسفات تريپل و تنظيم صورتجلسه و ارسال آن به مديرمحترم توزيع و نگهداري  و ارسال تعداد 155000 تخته كيسه خالي سوپرفسفات به بندرامام  و تعداد 31750 تخته كيسه خالي سوپرفسفات تريپل  به بندرعباس

7 ) كيسه گيري كود فله حدوداً 195 تن در انبار كارگزاران توسط پيمانكارطرف قراردادشرکت  

8 ) ارسال تعداد 9 مورد نمونه كود به مركز تحقيقات كاربردي و نهاده هاي كشاورزي  

اموراداري :

1 )  برگزاري كيسه گيري كود فله به مقدار 5000 تن از طريق استعلام بهاء     

2 )  برگزاري مناقصه نيروهاي خدماتي و پشتيباني و حفاظت فيزيكي و عقد قراردادها

3 ) انجام مقدمات لازم جهت برگزاري مناقصه خودروهاي استيجاري  

فعاليت باشگاه كشاورزان :

1 ) تعداد تماس72  مورد ، مراجعين حضوري 61  نفر ، توصيه فني  65 مورد ،   

2) پیگیری ثبت نام سامانه جامع انبار ها

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 4 مورد استعلام اسناد

2) تمدید قرارداد فروش وکالتی ماشین آلات و ادوات کشاورزی با شرکت کشت گستر تبریز

بذر :

* شركت درجلسه بذر سازمان جهاد كشاورزي استان (دو مورد)

* تكميل فرم هاي يارانه بذر ( سال 97 ) و تحويل به سازمان جهاد كشاورزي استان

روابط عمومي :

* ارسال 30 مورد  گزارش خبري مكتوب با تصاوير مربوطه از عملكرد اين مديريت به اداره روابط عمومي

سم:

*پیگیری و فروش سموم تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک به مقدار4790کیلو گرم

امور مالی  :

*پرداخت هزینه حمل پسکرایه بارنامه های وارده از مبادی  به تعدا د 278فقره

*پرداخت کارمزد به کار گزاران شرکت

*پرداخت صورت وضعیت های ارائه شده از طرف پیمانکار حمل داخل استان

*تسویه حساب یک فقره قراردادحمل ونقل داخل استان

*اخذ مفاصا حساب از کار گزاران شرکت

*تنظیم وارسال لیست بارنامه های مربوط به شرکت حمل ونقل فجر جهاد ارسالی از مبادی (بندر امام ،بندر عباس ،عسلویه ،کرمانشاه)به امور مالی مرکز طی سه فقره نامه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید