تنوع کودی در سبد کالایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

گزارش خبری روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گلستان: سه سال گذشته را می توان  دوره نهضت مصرف کود در استان گلستان یاد کرد،

شناخت وضعیت تغذیه گیاه و منابع غذایی موجود در خاک از اصول دیگر دستیابی به خود کفایی و امنیت غذایی است به عبارتی دیگر در شرایط امروز که رشد جمعیت از یک سو و نیاز روز افزون متنوع به مواد غذایی از سوی دیگر برهم زننده تعادل زنجیره غذایی در جهان است خاک بعنوان بستر اصلی تولید کشاورزی بسیار مورد توجه و نیازمند بررسی دقیق است و استفاده  بهینه از کود های کشاورزی یا معدنی در این بخش ناگزیر است.

 مهندس ضیائی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان با بیان این که تامین کودهای شیمیایی دارای اهمیت استراتژیک و حساس است به طوری که اقتصادی شدن تولیدات کشاورزی منوط به تهیه به موقع، و توزیع مناسب نهاده کود در فصل مصرف است در زمینه کود شیمیایی می توان گفت: که در سال جاری از نظر نقطه نظر میزان کود تدارک و توزیع شده نسبت به سال قبل دارای یک جهش بوده است.

 و خاطر نشان کرد: توزیع کود شیمیایی( ازته ، فسفاته و پتاسه) نسبت به سال قبل 18 درصد رشد داشته است و در مقایسه با هدف کمی در برنامه توسعه ششم بخش کشاورزی میزان کود تامین شده نسبت به سهمیه ابلا غی تا نیمه اول بهمن ماه سال جاری143713 تن درصد بوده که104 درصد محقق شده است. که در مقایسه سال گذشته که میزان140967 تن بوده، 71 درصد از برنامه ابلاغی محقق شده است. ولیکن با توجه به نزول نسبتاٌ مناسب باران رحمت الهی، ذخیره کودی در انبارها افزایش داشته که باید برای مصارف مختلف بخش کشاورزی توزیع گردد.

و تصریح کرد: مصرف متعادل کود یکی از علل مهم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است در این مهم  نگاهی به عملکرد سه سال گذشته شرکت در توزیع نهاده کودی داشتند که نشان دهنده ایجاد تغییرات اساسی  در نوع و مقادیر کودی مورد نیاز استان می باشد  از این دوره می توان  نهضت بهینه سازی مصرف کود در استان یاد کرد مضافا  این که  طی چند سال گذشته منابع تامین کود های مورد نیاز کشاورزان، فقط منحصر به  کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده است که در این عرصه ترویج و فرهنگ سازی تفکر مصرف  سایر کود های کشاورزی، توزیع تنوع کودی رشد چشمگیر داشته است. در این راستا از توزیع 704 تن سولفات آمونیوم،5 تن سولفات آهن و  25  تن ماده آلی سلولزی  تا نیمه اول بهمن ماه سال جاری خبر داد که حاکی از ارتقاء کیفت و بهبود سلامت سطح سلامت جامعه و تمایل  مولدین بخش کشاورزی به مصرف این کود ها می باشد.

 در خاتمه افزود: از آنجا که شرایط کنونی یارانه کود ها طی سالهای اخیر کاهش یافته است ولی نیاز کودهای کشاورزی تا پایان برنامه توسعه پنجم بخش کشاورزی  افزایش یافته است که در شرایط کنونی تقاضا و نیاز ها برابری نمی کند برای رفع این مشکل پیشنهاد می گردد قیمت کود با توجه به یارانه تخصیصی و کل نیاز آن تامین شود که به دلیل فقر خاک های  استان ما از نظر مواد آلی و  عناصر ریزی مغذی در راستای نیل به کشاورزی پایدار تولید و مصرف این کود ها از طریق اعمال یارانه همگانی شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید