نمونه برداری از کود سوپر فسفات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از نمونه برداری کود سوپر فسفات تریپل خبر داد. آقای مهندس ندرلو اعلام نمودند در راستای کنترل کیفی کودهای وارداتی اعضاء کمیته نمونه برداری با حضور در انبار سازمانی از محموله 200 تنی کود سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس محموله کشتی باتیس نمونه برداری نمودند. ایشان به منظور نظارت عالیه بر روند نمونه برداری شخصاً در انبار حضور بهم رسانیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید