شرایط هزینه سوخت کشتی های حامل کود شیمیایی اوره (کابوتاژ)

تخصیص سوخت یارانه ایی به حمل داخلی دریایی کود شیمیایی اوره (کابوتاژ)

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

 

تلاش و پیگیری های مهندس حمید رسولی مدیرعامل و جعفر مسجدی مدیر بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت یارانه ایی کردن سوخت کشتی های حامل کودهای شیمیایی 

با تلاش و پیگیری های مهندس حمید رسولی مدیرعامل و مکاتبات/پیگیری های جعفر مسجدی مدیر بازرگانی خارجی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موفق به اخذ موافقت شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی به منظور کاهش هزینه های سوخت گردیده است. لذا منبعد به کلیه کشتی های حامل محمولات کود شیمیایی (کابوتاژ) این شرکت سوخت یارانه ایی تعلق خواهد گرفت که این امر منجر به کاهش کرایه حمل پرداختی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید