جلسه فنی و بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک،

جلسه ای با حضور مدیریت و معاونت بازرگانی و فنی و تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تأمین و تدارک مواد اولیه و ملزومات و سایر اقدامات مربوط به تولید روغن ولک در روز یکشنبه 2تیر98 در دفتر مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید