توزیع سموم پادان گرانول 4% بین استانهای مختلف کشور

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک،

بمنظور تامین سموم مورد نیاز استانها در فصل مصرف ، این مجتمع در سال 1398 مقدار 89100 کیلوگرم سم پادان گرانول بین استانهای مختلف کشور توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید