اجرایی شدن شاخص حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، جهاد کشاورزی استان البرز از تدوین دستورالعمل شاخص حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی پس از تدوین در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ملی استاندارد در استان البرز اجرایی شد. اطمینان ازکیفیت و سلامت محصولات بویژه با توجه به مصرف نهاده ها در سالهای اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان بخش کشاورزی ومصرف کنندگان این محصولات قرار گرفته است. کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی به عنوان برآیندی ازکیفیت خاک، آب، نهاده ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی میباشد و این مهم میتواند با تولید محصولات گواهی شده به عنوان گامی مهم دراین عرصه محقق شود. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز بعنوان متولی اصلی توزیع نهاده ها عضو این کارگروه تعیین گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید