مناقصه بین المللی کود شیمیایی

برگزاری مناقصه بین المللی کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

 

در راستای تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی  براساس برنامه ابلاغی از سوی معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی،مناقصه خرید دو محموله 35000 تنی کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات در تاریخ 98/4/2 در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید