تامین و تدارک کامل کودهای مورد نیاز استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تامین، تدارک کامل انواع کودهای کشاورزی مورد نیاز استان البرز خبر داد. ندرلو اعلام نمود: با عنایت به تخصیص به موقع و جذب سهمیه کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز اکنون شاهد موجودی مناسب انواع کودهای کشاورزی در انبارهای سازمانی می باشیم، بطوریکه به محض خرید کارگزاران همان روز اقدام به ارسال کودهای خریداری شده به انبارهای کارگزاران از سوی شرکت هستیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید