بازدید معاونت محترم حراست ستاد از استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبازدید معاونت محترم حراست ستاد تهران از آموزشکده نهاده های کشاورزی، انبارهای رشت واز نزدیک وضعیت انبارهای کود و روند کیسه گیری، سردوزی وتوزیع کود در استان را ملاحظه نمودنند. گزارش تصویری آن پیوست میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید