کارخانه بوجاری مدرن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در توسعه کیفی سازی بذر کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، مدیر استان،  با بیان این که: زراعت دانه های روغنی، بعنوان منبع اصلی در تامین بخشی از روغن نباتی کشور سا لهاست مور توجه برنامه ریزان کشاورزی کشور و مسئولین این منطقه بوده و هر ساله سطح  وسیعی از اراضی استان به کشت گیاهان روغنی علی الخصوص کلزا اختصاص می یاید؛ بطوری که  استان گلستان، ازلحاظ سطح زیر کشت و تولید دانه های روغنی مقام اول  رادر سطح کشور به خود اختصاص داده است در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به توسعه کشت دانه های روغنی و افزایش تولید بذر و تمهیدات لازم در صنعت فرآوری، می توان  نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش تولید به جهت دسترسی کشاورزان به بذور خالص و با بنیه قوی و سالم داشته باشد در ادامه افزود: ورود به بحث فرآوری بذر کلزا  ی OPدر حوزه کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، می تواند تضمن پایداری تولید را در استان نهادینه کند . در خاتمه افزود: فرآوری بذر کلزا نیاز به ماشین آلات مدرن و با کیفیت بالا دارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان می تواند این عملیات را ساماندهی کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید