جلسه معاون اموربازرگانی ستاد با شرکت حمل و نقل هاگ بار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 22/03/98 روز چهارشنبه از ساعت 16 ، جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی و جناب آقای دکتر پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها و جناب آقای هرمزی مدیر محترم توزیع ، حمل و نگهداری و آقای مهندس استاد مدیریت محترم استان و آقای کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان با مدیران و اعضا هئیت مدیره شرکت حمل و نقل هاگ بار( پیمانکار حمل و نقل) ، در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید