کارگاه آموزشی ويژه باغداران شهرستان ساوجبلاغ با حضور مسئولين بخش كشاورزی استان البرز

.

دوره آموزشی برای باغداران شهرستان ساوجبلاغ با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیران زراعت و باغبانی استان البرز ، مدیران و مسئولین شهرستانها ، باغداران استان البرز و . . . در محورهای ذیل تشکیل گردید :

-1افزایش ماده آلی خاک و ارتقاء کمی و کیفی محصول

-2 برگشت مواد معدنی به خاک و کاهش هزینه تولید 

-3 معرفی باشگاه کشاورزان و سامانه گویای 1559

-4دعوت از باغداران برای حضور در نمایشگاه نهال و نشاء و صنایع وابسته در استان البرز

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید