انجام بازدید های دوره ای از کارگزاران استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از انجام بازدید دوره ای از کارگزاران تحت پوشش در سطح استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین، فریدون نقی زاده  با اعلام این خبر گفت: در خرداد ماه سالجاری اعضاء کار گروه پایش و نظارت بر روند توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق همکاران بازرگانی و حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از کارگزاری های شهرستان های البرز، بوئین زهرا، آبیک و قزوین بازدید بعمل آورده و در این بازدیدها ضمن نظارت بر روند کاری کارگزاران در توزیع بهینه  نهاده های کشاورزی، به بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل های مربوط به توزیع کود از مبدأ تا مقصد پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید