بازدید کشاورزان، کارگزاران و بهره برداران از همایش استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

امروز بازدید کشاورزان، کارگزاران و بهره برداران بخش کشاورزی از نخستین همایش آشنایی و معرفی محصولات سبدکالای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید