برگزاری همایش معرفی محصولات استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

امروز آماده برگزاری همایش معرفی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

درتاریخ بیست و پنجم خردادماه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید