برگزاری مناقصه خرید کود از تولید کنندگان داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار 30 هزارتن از تولید کنندگان داخل، ساعت 14 با حضور اعضاء محترم کمنیسیون معاملات ستاد در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید