جلسه کمیته کود استان قم

 به  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، جلسه کمیته کود و           تغذیه گیاهی استان با حضور اعضای کمیته در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی          سازمان جهاد کشاورزی استان در تاریخ 28/03/98   تشکیل شد و پس از ارائه گزارش         عملکرد توزیع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و بررسی وضعیت          موجودی انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و کارگزاران آن شرکت در                  خصوص تدارک و توزیع کود انواع محصولات زراعی و باغی تا پایان سال برنامه ریزی های لازم صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید