آغاز بوجاری آزمایشی بذرکلزا ی شرکت های تولید کننده بخش خصوصی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان،  و با اعلام این خبر گفت : با موافقت و هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم فنی و کنترل کیفی دفترمرکزی شرکت  امسال ،حدود400 تن کلزای بذری رقمRGS، شرکت میهن بذر و  شرکت توسعه و صنایع کشاورزی کوثر بوجاری می گردد وی در ادامه تصریح کرد: از امروز  تست بوجاری بذر کلزا ی شرکت توسعه و صنایع کشاورزی کوثر آغاز شده است وی تصریح کرد: باپی گیری و بازدید های  بعمل آمده معاون فنی و تولیدی و کارشناسان فنی و بوجاری این شرکت، سرویس و راه  اندازی دستگاههای بوجاری بذر این کارخانه جهت عملیات بوجاری بذر کلزا فراهم گردیده است. در ادامه افزود: در امر فرآوری بذر  کلزا، با تعبیه یک سری الکهای جدید، تنظیم قسمت های مختلف فرآوری،  و سیستم گراویتی تیبل، بذور اصلی از بذور سایر محصولات براساس وزن حجمی جدا و براساس استاندارد های تعیین شده وبا نظارت فنی کارشناسان این شرکت انجام می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید