تامین کامل کود اوره موردنیاز کشاورزان استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کامل کود اوره برای مصارف زراعی و باغی کشاورزان این استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: به حول و قوه الهی و حمایت و همراهی مسئولان ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوشبختانه روند تامین کود اوره موردنیاز بخش کشاورزی مازندران در مسیر خوبی قرار گرفته است که امیدواریم با استمرار این روند تمامی نیازهای کودی بخش کشاورزی استان مازندران در تمامی کودهای پرمصرف موردنیاز به طور کامل تامین گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید