بررسی وضعیت سهمیه و میزان جذب کود شهرستان نظر آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  به منظور بررسی سهمیه و روند جذب کودهای کشاورزی تخصیصی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد جلسه ای با حضور مدیریت و کارگزاران بخش خصوصی شهرستان در مورخ 28/3/98 در محل مدیریت برگزار و مسائل و مشکلات فیمابین مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه از مدیریت و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تامین و تدارک بهنگام نهاده ها و تسریع در ارسال تقدیر و تشکر گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید