عملیات برداشت مزراع گندم و جو طرح الگویی تغذیه گیاهی در شهرستان ورامین پایان یافت

پایان عملیات برداشت پایلوت تغذیه گیاهی گندم و جو

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، عملیات برداشت مزارع گندم و جو طرح الگویی در شهرستان ورامین پایان یافت . مهندس راه انجام با بیان اینکه این طرح الگویی جهت برآورد عملکرد و کیفیت محصولات گندم و جو در منطقه ورامین اجرا شد ، عملیات برداشت مزراع در موعد مقرر انجام و نمونه های جمع آوری شده از قطعات به آزمایشگاههای مرجع ارسال گردیده و نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید