اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی در پانزده استان کشور

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، پیرو اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی غلات در استان تهران و در نتیجه بازدید آقای مهندس کشاورز، معاون محترم وزیر و آقای اسفندیار پور، مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم از مزارع الگویی شهرستان ورامین مقرر گردید طرح مذکور در پانزده استان کشور توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اجرا گردد .

 مقایسه فرمول های کودی ارائه شده توسط بخش های مختلف( شرکت ها و بخش های خصوصی و دولتی) و معرفی بهترین فرمول و توصیه کودی از اهداف برگزاری این طرح می باشد.

استانهای برگزار کننده عبارتند از : خوزستان – گلستان – کردستان- کرمانشاه -  ایلام – اردبیل – آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – خراسان رضوی – فارس – لرستان – همدان – زنجان – قزوین - مرکزی  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید