در خرداد ماه سال جاری با توجه به درخواست برخی از استانها جهت تجهیز و نوسازی تجهیزات انبارهای مربوطه اعتبار لازم در این خصوص تخصیص داده شد

تخصیص اعتبار جهت تجهیز انبارها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری،

با عنایت به درخواست برخی از استانها جهت تعمیر ، تجهیز و نوسازی تجهیزات انباری خود در جهت عملیات کیسه گیری و صفافی کودهای شیمیایی و ارئه خدمات بهتر به کشاورزان عزیز اعتبار لازم تخصیص داده شد .

فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان این نکته که انبارهای در اختیار این شرکت از اهمیت زیادی برخوردار هستند و هر ساله اعتبارات لازم جهت تجهیز ، تعمیر و نوسازی آنها تخصیص داده می شود ، از حمایت این مدیریت و پیگیری مشکلات این حوزه تا حصول نتیجه تاکید نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید