بازدید از نحوه کیسه گیری کودهای فله استان چهارمحال بختیاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی، در تاریخ 26/03/1398 بازرسان پایش ستاد از انبارهای کوداستان چهارمحال بختیاری بازدید ونحوه کیسه گیری کودهای فله را مورد بررسی قراردادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید