گزارش جلسه جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی با معاونت محترم بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

برگزاری جلسه ی معاون امور بازرگانی با معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 22/03/98 روز چهارشنبه از ساعت 14 ، جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی و جناب آقای پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها و جناب آقای هرمزی مدیر محترم توزیع حمل و نگهداری و آقای مهندس استاد مدیریت محترم استان با جناب آقای دکتر ترابی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای مهندس امیری زاده مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، در دفتر مدیریت آن سازمان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید