گزارش بازدید جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی از انبارهای اسکله شهید رجایی - بندرعباس

بازدید از انبارهای اسکله ی شهید رجایی - بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 22/03/98 روز چهارشنبه جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی و جناب آقای پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها و جناب آقای هرمزی مدیر محترم توزیع حمل و نگهداری و آقای مهندس استاد مدیر محترم استان از انبارهای استیجاری اسکله شهید رجایی بندرعباس بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید