بازدید از انبار های استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، بازدید مدیریت استان جناب آقای مهندس علی اکبر افضلی از انبار های استان به منظور :

1- نظارت بر عملکرد انبار در پاسخگویی به مراجعین ( کشاورزان)

2- نظارت بر فروش مستقیم و توضیع کود با توجه به افزایش تقاضا 

3- نظارت بر چیدمان مناسب انبار ومحیط کار 

4- نظارت دقیق بر کیسه گیری در محیط انبار  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید