تخلیه بیش از ۱۷۰۰ تن کود شیمیایی درانبارهای استان کرمان طی هفته گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، طی هفته گذشته مقدار ۱۷۰۰ تن کود شیمایی ازته وفسفاته، بصورت فله وکیسه درانبارهای تحت پوشش استان تخلیه وبلافاصله درجهت تامین به موقع کود کشاورزان استان عملیات کیسه گیری وتوزیع انجام شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید