بازدید اکیپ پایش کود استان از کارگزاران شهرستان مرند

به گزارش رروابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، روز پنجشنبه مورخ 23/3/98 اکیپ پایش کود استان ، از کارگزاران و بازار آزاد شهرستان مرند بازدید و ضمن نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه دار و کنترل لیست های توزیع کود بین کشاورزان و بهره برداران ، توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید