استقبال بی نظیر از برگزاری همایش یک روزه آموزشی معرفی و تورویج سبد محصولات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، همایش یکروزه معرفی و ترویج سبد محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور مهندس زمانی و قربانی همکاران روابط عمومی ستاد و مدیران استان های تهران و البرز به اتفاق همکاران همراه در استان قزوین برگزار شد. در این همایش کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، عاملیت های توزیع استانی و همچنین فروشندگان بخش خصوصی حضور یافته و استقبال بی نظیری از همایش فوق داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید