گزارش تصویری:

عملکرد کمسیون معاملات شعبه فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، از ابتدای سال جاری تا کنون برگزاری 3 مورد مناقصه با حضور مدیریت و مسؤلین مربوطه در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس برگزار گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید