جلسه آیین شکرگزاری برداشت گندم و رکود شکنی تولید در استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،   در تاریخ 98/3/26 جلسه و آیین شکرگزاری برداشت گندم و رکوردشکنی تولید در استان که با برداشت 1/5 برابری نسبت به میانگین درازمدت استان همراه بود و همچنین تجلیل از برگزیدگان ، دست اندرکاران تولید و تقدیر از شرکت خدمات حمایتی در تإمین و تدارک ویژه کود در سال زراعی گذشته صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید