کیسه گیری کود اوره در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، عملیات کیسه گیری وتوزیع 700 تن کود اوره ارسالی  از بندر عباس در  انبار های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در حال انجام است و با عنایت به نیاز بهره برداران در حال توزیع و ارسال به انبار کارگزاران استان می باشد تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید