گزارش نمونه برداری از کود شیمیایی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت نهاده های کشاورزی واحد فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خصوص بازدید از انبار کارگزاران و نمونه برداری از کود های ارسالی در تاریخ 22/3/98نمایندگانی اعزام نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید