حمل داخلی دریایی (کابوتاژ)

ورود کشتی بهدخت به بندر عسلویه جهت بارگیری کود اوره

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ورود کشتی بهدخت به لنگرگاه بندر عسلویه صبح امروز جهت باگیری کود شیمیایی اوره

در راستای برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تامین و تدارک کود شیمیایی اوره به منظور سرک مناطق گرمسیری و معتدل، صبج امروز مورخ 98/3/22 کشتی بهدخت سفر 137 جهت بارگیری مقدار 40000 تن متریک کود اوره وارد بندر عسلویه گردید و عملیات بارگیری آغاز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید