مصاحبه خبری مدیر خراسان شمالی با روزنامه عصر اترک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی طی مصاحبه خبری با روزنامه عصر اترک در خصوص موضوعات مختلفی از جمله  افزایش تقاضای کود اوره در کشت بهاره امسال و عدم کمبود سهمیه کود اوره در استان و همچنین رصد وپایش عوامل توزیع کود و جلوگیری از قاچاق کود در استان  گفتگو نمودند.

متن مصاحبه خبری مهندس محسن نظام دوست مدیر خراسان شمالی به شرح ذیل آمده است:

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید