ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش فصلی ماده 169 مکرر

برگزاری کارگاه آموزشی کارگزاران استان قم

به گزارش رابطروابط عمومی مدیریت طرح و برنامه، روز گذشته کارگاه آموزشی ، در خصوص پاسخگویی به سوالات کارگزاران محترم با موضوع مالیات بر ارزش افزوده ، خرید و فروش فصلی ماده (169 مکرر) و ماده 38 قانون تامین اجتماعی (بیمه مقاطعه کاری) در استان قم با حضور سرکار خانم ها نظری مدیریت واحد طرح و برنامه ، لطفی کارشناس اداره  بودجه  ، آقای مهندس زند  مدیریت استان ، کارشناسان مالی ، مدیران سازمان جهادکشاورزی استان و کارگزاران محترم برگزار شد. در این خصوص کارگزاران به بیان و طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند و ابهامات خود را پیرامون مسائل مالیاتی مطرح کردند و  خواستار برگزاری مجدد این قبیل کارگاههای آموزشی شدند. در پایان با اعلام رضایت کارگزاران و مدیریت استان مبنی بر برگزاری چنین جلساتی ، کارگاه آموزشی یک روزه به کار خود پایان داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید