بازدید از واحد رایانه استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه، با توجه به درخواست مدیریت محترم استان قزوین جناب آقای مهندس نقی زاده در خصوص مشکلات موجود در استان به جهت نصب سیستم رایانه ای و چاپگرها ، آقای مهندس ستوده نیا کارشناس واحد فرابری داده ها از این واحد بازدید به عمل آورده و گزارش مبسوطی جهت حل مشکلات موجود به مدیریت طرح و برنامه ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید