دوره آموزشی چگونگی و زمان مصرف انواع کودهای شیمیایی و آلی در استان يزد

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان يزد،

در اجرای بخشنامه مدیریت محترم طرح و برنامه شركت خدمات حمايتي كشاورزي در خصوص انجام دوره آموزشی برای بهره برداران، شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان يزد یکدوره آموزشی تحت عنوان چگونگی و زمان مصرف انواع کودهای شیمیایی و آلی در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه با حضور 25 نفر از کشاورزان و بهره برداران به مدت 3 ساعت برگزار نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید