برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هم اکنون در استان فارس مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیمی مرودشت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید