حضور در کمیته ی ارتقا بهره وری در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه، روز دوشنبه مورخ 98/3/20 سرکار خانم ها نظری مدیر طرح و برنامه و پرتوی رییس اداره آموزش جهت شرکت در کمیته ارتقا بهره وری در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی حضور بهم رساندند. کمیته ی مذکور در راستای اجرایی نمودن ماده (5) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و با توجه به ابلاغیه معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ، تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف نموده برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد ، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه با هماهنگی سازمان ملی بهره وری برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل  و تشویق فعالیتهای غیر دولتی در حوزه های مربوطه به تایید سازمان ملی بهره وری برسانند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید